Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Tehetségígéreteket gondozó műhelyeink 
a gyermekek differenciált feljesztésének segítésére

Minden gyermek tehetséges valamiben, ezt a tehetségét fel kell fedeznünk. Komplex tehetségfejlesztő programot működtetésével egyszerre fejleszthetjük a gyermek személyiségét és képességeit, valamint erős és gyenge oldalát. Minden esetben a gyermek pozitívumait, erősségeit emeljük ki. Az optimális egyéni tehetséggondozást a játéktevékenység biztosítja, a fejlesztést speciális egyéni és mikrocsoportos formában valósítjuk meg.
Tehetségműhely működtetése esetén fontos a műhelyek átjárhatósága, az, hogy a gyermek jól érezze magát a tevékenységben. Az óvodában a tehetség fejlesztése sajátos körülmények között zajlik. Viszonylag kevés az a gyerek, akinek a tehetsége korán megmutatkozik (kiválóan rajzol, énekel), de a tehetség – ígéretek felfedezése és fejlesztése igazi kihívást jelent számunkra.
Az óvodai tehetséggondozás a tehetség-ígéretek megtalálásával kezdődik, majd a fejlesztés egyénre szabott módjaival folytatódik. Óvodánk tehetséggondozásra irányuló tevékenységei, erősítik az óvoda nevelési céljának elérését.
-"Mese-kuckó" műhely; irodalmi és anyanyelvi tehetségterület
-"Csengő-bongó" zenei, énekes, ritmusos hangszeres műhely
-"Varázsceruza" - térbeli-vizuális: képalkotással, plasztikai munkákkal foglalkozó műhely
-"Okoska" /iskolára hangoló/ logikai, matematikai játékok, kreatív műhelye
-A szociális (társas)és interperszonális (egyéni) személyiségfejlesztés nem zajlik külön műhelyfoglalkozások keretében,szerves része a többi tehetségterületen létrehozott műhelyfoglalkozásoknak.