Óvodánk rövid bemutatása

 A PEDAGÓGUST FOGLALKOZTATÓ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA

,,Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hinni. Ha a gyerekek hitelesen élnek, megtanulják mit jelent szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megkeresni a szeretetet a világban.”
( Dorothy Law Holtz)
Intézményünk alapjait Kazinczy Gábor vetette meg a reformokban, s az író által megálmodott, megtervezett óvoda épülete 1900-ban nyitotta meg kapuit a Gubás (a későbbi Andrássy, majd Esze Tamás utcában).
1900-ban, mint a Sátoraljaújhelyi Napköziotthonos Állami Kisdedóvó Intézet kezdte meg munkáját. 1927-ben az épület egy újabb intézménynek a Sátoraljaújhelyi Napközi Otthonnak is helyet ad. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége helyi csoportja közreműködésével az országban egyedülálló példa nélküli szociális intézményt hoztak létre városunkban.
Az ezt követő hosszú időszakban óvodánk életét a történelmi idők folyamatos változásai befolyásolták.
Intézményünk 1999-ig önálló intézményként működött, majd ezt követően került sor az intézményi összevonásra, s így a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda tagóvodája ként folytatta tevékenységét.
2015. szeptember 1-től jelentős állomáshoz érkezett intézményünk. Az óvoda egyházi fenntartásba kerülésével, a köznevelési rendszer legalsó láncszemeként óvodai szinten is megjelent a katolikus nevelés.
Katolikus óvoda még nem működött városunkban, így megnyílt a lehetőség azon családok számára, akik katolikus szellemű óvodai nevelésben szeretnék gyerekeiket részesíteni.
Az óvoda egyházi fenntartása alá kerülésével az általános iskola és középiskola összevonásával egyedülálló komplex intézményrendszerré váltunk, ahol a gyerekek két a fél éves kortól az érettségi, akár egy szakma megszerzéséig biztosítja a bennünket választó szülő gyermekét, gyermekeit. Az intézmény keresett a szülők részéről, hiszen folyamatosan teljes kihasználtsággal működik. Nyitottak vagyunk minden olyan család számára, akik elfogadják értékrendünket, azonosulni tudnak nevelési elveinkkel. Amíg óvodánk a városi önkormányzathoz tartozott, a beiratkozott hátrányos helyzetű környezetben élő gyermekek, számának elosztása központilag történt. A fenntartó váltás következtében megszűnt a központi felvételi kötelezettség, s főleg a hátrányos helyzetű családból érkező gyermekek szülei mind a távolság, mind pedig a szoros kapcsolatuk miatt (zárt és nagy közösségben élnek, szorosan kötődnek egymáshoz) kevésbé választják intézményünket, ezért a lakókörnyezetükhöz közelebb eső intézményeket választják gyermekük számára. Az óvoda környezetében élő kevésbé jó szociokultúrális környezetből érkező gyermekeket örömmel és szívesen fogadjuk, s fontos feladatnak tekintjük integrációjuk segítését. Óvodánknak nincs körzethatára, s így a közeli falvakból is sokan érkeznek hozzánk gyermekek.

Sajátosságaink:
Sátoraljaújhely az ország legészakibb városa, hazánk egyik legszebb fekvésű városa Tokaj – hegyalján, a  Bodrog-köz peremén, a Ronyva mellett fekszik.  Intézményünk Sátoraljaújhely ,,alsóvárosi” negyedén épült, a város külső peremén családi házak és lakótelepi környezetben helyezkedik el. Könnyen megközelíthető a vasút, a tűzoltóság, a városközpont, a hegy lábánál lévő zöld övezet, amely lehetőséget biztosít olyan tevékenységek megtervezéséhez, amelyet pedagógiai munkánk során felhasználhatunk, beépíthetünk. Az épület több mint 100 éves múltra tekint vissza, ebből adódóan nem alkalmas korunk igényeinek maradéktalan kiszolgálására. Ezeket a hiányosságokat saját ötleteinkkel, leleményességünkkel igyekszünk áthidalni.
Intézményünk négy osztatlan csoporttal működik, s csoportonként 25-28 gyermeklétszámmal dolgozunk. Az intézmény a csoportszobákon kívül külön tornaszobát, a tehetségműhelyeknek, sókuckónak, médiasaroknak biztosít teret, mely a pedagógusok és a gyermekek rendelkezésére áll.  Az alsó szinten gyermekek számára elegendő mosdóval a felső szinten két csoportra vetítve egy mosdóval rendelkezünk. Az gyermeköltözők a gyermeklétszámnak megfelelően kerültek kialakításra. A csoportszobák esztétikusak, tágasak, világosak.
A pedagógusok számára külön nevelői szoba biztosítja az eredményes adminisztratívmunkát, s az esetleges, alkalmankénti egyéni beszélgetéseket a szülőkkel.
Intézményünk épít az Óvodai nevelés országos alapprogramjára ötvözve azokat az ,,Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című óvodai programmal.
A program kettős szerepet tölt be: az érzelmekre épít és a gyermekek esztétikai tevékenységét, alkotó készségüknek fejlesztését hangsúlyozza. Kiemelt feladatnak tekintjük a tehetségígéretek felfedezését, gondozását, a különböző tehetségműhelyek biztosításával.
Óvodánk célja, hogy minden kisgyermekhez megkeressük a megfelelő utat, figyelembe véve gyermekeink egyedi, mással nem helyettesítő személyiségét, individumát, a gyermeki énképet, önálló megvalósító élményt adó játékos nevelés, tanulási tevékenységeken keresztül differenciálva, egyéni - és mikro - csoportos, valamint frontális formában.
Nevelési terünk kiegészült a hitre neveléssel, a katolikus köszönés, a lelki percek, a hittan foglalkozások és a mindennapi asztali áldással. Hittan foglalkozások és lelki percek során gyermekeinkben alakítjuk a hit elfogadásának képességét. Bibliai történeteket  dolgozunk fel(pl: Krisztusról tanult erények:felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség stb.
Az intézményben dolgozó felnőttek a humanizmusukkal, optimizmusukkal, megértő, elfogadó, befogadó, együttérző, segítőkész magatartásukkal, személyes mintaadásukkal, pozitív megerősítéssel, buzdítással, dicsérettel, gyermeki önállóság támogatásával segítik a gyermekek kibontakozását.Személyi feltételek:
Óvodánkban a nevelőmunkát 9 fő óvodapedagógus látja el, 4 fő dajka és 1 pedagógiai asszisztens segíti pedagógiai munkánkat. Az óvodapedagógusaink közül 2 fő gyógypedagógus, 2 fő fejlesztő pedagógus, 4 fő szakvizsgával rendelkezik, 7 fő vett részt sikeresen minősítési eljárásban.
Az óvoda teljes nyilvántartása alatt pedagógusok látják el a pedagógiai munkát. Minden pedagógus a programunk megvalósításához megfelelő szakképzettséggel rendelkezik. A pedagógusok munkáját a Nevelési Tanácsadó szakemberei (logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus) segítik. Szükség esetén családsegítő, gyermekjóléti központ.
A közművelődési Intézményekkel szorosan és folyamatosan együttműködünk, melyek szakmai munkánkban nagy segítséget jelentenek (Városi Könyvtár, Kossuth Lajos Művelődési Központ, Városi Múzeum, Polgármesteri Hivatal).

Tárgyi feltételek:
Nevelőmunkánk egyik legfontosabb színtere az óvoda udvara. Arra törekszünk, hogy megfeleljen az egészséges, esztétikus környezetnek, biztosítsa a kint tartózkodás lehetőségét. Ügyelünk arra, hogy a berendezés a gyermekek biztonságát és kényelmét szolgálja. Biztosítsa a gyermekek természetes mozgás és játékigényük kielégítését.
Az óvoda tárgyi környezete megfelelően biztosítja a munkakörnyezetet valamennyi dolgozóinak a mindenkori előírásoknak megfelelően!
Azon tevékenykednek, hogy a gyerekek, az intézmény munkatársai tiszta, esztétikus környezetben tölthessék napjaikat.