Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Óvodánk rövid bemutatása


   "Ha az emberre valaki szeretettel néz, az olyan, mint a napfény, amely az alvó magot kihozza a földből. (...)
Télen miért nem virágzik a cseresznyefa? Mert nem látja értelmét a kibontakozásnak,
tudja, hogy a fagy elpusztítaná a szirmait, nem bízik a környezetében, érzi, hogy veszélyben van.
Az emberi szívben is megbújik egy kis bimbó,
de ha nincs, aki kedvesen rámosolyogjon, hozzá szóljon, akkor inkább bezárva marad."
/Böjte Csaba/ 
    Intézményünk alapjait Kazinczy Gábor vetette meg a reformokban, s az író által megálmodott, megtervezett óvoda épülete 1900-ban nyitotta meg kapuit a Gubás, a későbbi Andrássy, majd Esze Tamás utcában.
1900-ban, mint a Sátoraljaújhelyi Napköziotthonos Állami Kisdedóvó Intézet kezdte meg munkáját. 1927-ben az épület egy újabb intézménynek a Sátoraljaújhelyi Napközi Otthonnak is helyet ad. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége helyi csoportja közreműködésével az országban egyedülálló példa nélküli szociális intézményt hoztak létre városunkban. Az ezt követő hosszú időszakban óvodánk életét a történelmi idők folyamatos változásai befolyásolták.
Intézményünk 1999-ig önálló intézményként működött, majd intézményi összevonásra került sor, s így a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda tagóvodája ként folytattuk tevékenységünket.
   2015. szeptember 1-től jelentős állomáshoz érkezett intézményünk. Városunkban (és a regionálisan) egyedülálló egyházi intézményrendszerként - óvoda, általános iskola, szakgimnázium és gimnázium- biztosítottuk gyermekek nevelését, gondozását, tanítását két és fél éves kortól érettségi, és/vagy szakma megszerzéséig.
   2020. szeptemberétől az intézmény szerkezeti átszervezése következtében a nevelési évet az általános iskola tagintézményeként folytattuk. Az intézmény keresett a szülők részéről, hiszen folyamatosan teljes kihasználtsággal működik. Nyitottak vagyunk minden olyan család számára, akik elfogadják értékrendünket, azonosulni tudnak nevelési elveinkkel.

Óvodánk négy csoporttal működik. A négy csoportszobában osztatlan, 25-28 fős gyermekcsoportokkal dolgozunk. A csoportszobákon kívül külön tornaszoba, tehetségműhely és egy több funkciót betöltő terem áll rendelkezésünkre. A külön termek adnak helyet a tehetségígéretek gondozásának, képesség kibontakoztató foglalkozásoknak, nyelvi előkészítő műhelyeknek, hagyományainkhoz tartozó rendezvényeknek, szülői- és szakmai megbeszéléseknek, valamint lehetőséget ad a só-kuckó, média-sarok használatára.

Személyi feltételek:
A személyi feltételek a törvényben előírtaknak megfelelően alakultak.
9 fő óvodapedagógus (ebből 1 fő tagintézmény-vezető, 2 fő gyógypedagógus)
4 fő pedagógiai munkát segítő dajka
1 fő konyhai alkalmazott
1 fő pedagógiai asszisztens

Tárgyi feltételek:
A szakmai munkához szükséges eszközök, felszerelések megfelelő mennyiségben állnak rendelkezésre a jó munkavégzéshez.
A gyermekek számára a csoportok megfelelő minőségű játékkal rendelkeznek. A játékeszközök mennyisége megfelelő, de az amortizáció miatt folyamatos pótlást igényel.
Az udvari játékok mennyiségének fejlesztése indokolt, hiányosságot mutatnak, amit igyekszünk a mobil eszközökkel pótolni.
Az idei a báli bevételből televíziót vásároltunk, mely segítségével színesítettük a szemléltetési lehetőségeket a foglalkozások alakalmával.
Az intézmény külső és belső felújításra szorul. A karbantartási munkák folyamatosak.

Feladatainkat az Alapító okirat, az Óvodai Nevelési Program, a Munkaterv, Esemény- és rendezvényterv alapján végeztük. Nevelésük kiegészült a hitre neveléssel.
Nevelési tervünkben hangsúlyt kap a hit ébresztése és fejlesztése, a katolikus köszönési mód, lelki percek, hittan foglalkozások és a mindennapi asztali áldás.
A katolikus szemléletmód érvényesítése a tanulási, ismeretszerzési folyamatokban, a tevékenységek során a kisgyermekeket kapcsolatba hozzuk Istennel.
 
„Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjúkorig hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyre érzékenyek.
Az óvodai nevelés gyermekközpontú. Ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik.
A katolikus óvoda egész napja, a játék, a munka, a tanulás, valamint a közösség- formálás sajátos világszemlélettel történik. A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran kevéssé ismerik, – s a katolikus óvoda evangelizáló munkája során ez a kincs a szülő számára fokozatosan föltárul.
Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori sajátosságaiból fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek (óvónők és dajkák) élete példájából tapasztalja meg Isten szeretetét.” 
(Forrás: Óvodai nevelési Programunk)